Choroby

Przewlekła migrena

Przewlekła migrena jest najczęstszym powikłaniem migreny. Jest ona określona przez obecność bólu głowy 15 lub więcej dni w miesiącu.

Migrena przewlekła czy epizodyczna migrena.

Kiedy lekarze używają terminu przewlekła migrena, robią to, aby odróżnić ją od terminu epizodycznej migreny. I ten podział odnosi się tylko do liczby dni, w których trwa migrena.

Epizodyczna migrena: Ataki migreny występują do 14 dni w miesiącu.
Przewlekła migrena: ataki pojawiają się 15 lub więcej dni w miesiącu.

Identyfikacja choroby Alzhaimera

Choroba pochodzenia genetycznego. Migrena jest chorobą, która ma pochodzenie genetyczne. Większość ludzi, którzy na to cierpią, zazwyczaj ma bliskie przypadki w rodzinie: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Możesz nie zdawać sobie sprawy ze swoich predyspozycji genetycznych do cierpienia na migrenę, dopóki w pewnym momencie życia nie zaczniesz mieć pierwszych ataków.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia przewlekłej migreny. Oprócz predyspozycji genetycznych, istnieje szereg czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia większej liczby ataków migreny. Co za tym idzie, trafienia do klasyfikacji chronicznej migreny.

Similar Posts